Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu to 4 999 218,50 w tym wartość dofinansowania to: 4 943 678,50